Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1062
Title: Кримінально-правова та психологічна характеристика тяжких насильницьких злочинів, учинених неповнолітніми.Criminal Law and Psychological Characteristics of Serious Violent Crimes Committed by Juveniles
metadata.local.udk: 159:351.745.7
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Криминально-правовая и психологическая характеристика тяжких насильственных преступлений, совершенных несовершеннолетними
Authors: Свириденко, Олена Анатоліївна
Keywords: неповнолітні;фізичне та психічне насильство;насильницькі злочини;склад злочину;детермінанти насильства;несовершеннолетние;физическое и психическое насилие;насильственные преступления;состав преступления;детерминанты насилия;juveniles;physical and mental violence;violent crimes;the crime determinants of violence
Issue Date: 2015
Abstract: Досліджено проблему вивчення особливостей проявів тяжких насильницьких злочинів у підлітковому середовищі. Здійснено спробу кримінально-правового та психологічного аналізу різноманітних аспектів феноменології підліткового насильства. Визначено особливості виникнення та прояву різних форм насильницьких злочинів серед неповнолітніх.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1062
Appears in Collections:Психологія оперативно-розшукової, слідчої та судової діяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17 (2).pdf140.95 kBAdobe PDFView/Open
17.pdf236.42 kBAdobe PDFView/Open
17 (1).pdf173.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.