Browsing by Author Bondarenko, Valentyn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-11-26Виконання кидків під час затримання правопорушника. Прийоми боротьби лежачи. Execution of throws during the detention of the offender. Techniques of struggle lying downБондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Хасанов, Марсель Хазійович; Khasanov, Marsel; Кримець, Олександр Іванович; Krymets, Oleksandr; Чукреєв, Павло Валерійович; Chukreiev, Pavlo; Ягодзінський, Віталій Петрович; Iahodzinskyi, Vitalii; Тихий, Олександр Володимирович; Tykhyi, Oleksandr
2020-10-28Відновлення фізичної працездатності працівників Національної поліції України. Restoration of physical working capacity of employees of the National Police of UkraineБондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Рябуха, Олександр Сергійович; Ryabuha, Alexander; Мартишко, Андрій Юрійович; Martyshko, Andrii; Давигора, Ігор Юрійович; Давигора, Ігор
2021-03-22Дії поліцейського під час здійснення поверхневої перевірки.Особливості застосування кайданків. Actions of a police officer during a superficial inspection. Features of the use of handcuffsДідковський, Володимир Антонович; Dіdkovs'kij, Volodimir; Бондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Сягровець, Вадим Антонович; Syagrovec', Vadim; Кузенков, Олександр Васильович; Kuzenkov, Oleksandr; Арсененко, Олександр Андрійович; Arsenenko, Oleksandr; Рябуха, Олександ Сергійович; Ryabuha, Oleksandr; Лук’янов, Сергій Васильович; Luk’yanov, Sergіj
2020-06-26Зарубіжний досвід визначення рівня фізичної підготовленості працівників правоохоронних органів.Foreign experience of determining the level of physical preparedness of law enforcement employeesБондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Худякова, Наталія Юріївна; Khudiakova, Nataliia; Бикова, Ганна Володимирівна; Bykova, Ganna; Мартишко, Андрій Юрійович; Martyshko, Andriy; Дідковський, Володимир Антонович; Didkovskyiy, Volodymyr; Кузенков, Олександр Васильович; Kuzenkov, Oleksandr; Козенко, Сергій Миколайович; Kozenko, Serghiy; Білик, Валентин Вікторович; Bilyk, Valentyn; Сушков, Олег Олександрович; Sushkov, Oleg
2021-03-22Застосування больових прийомів під час затримання правопорушника. The use of pain techniques during the detention of the offenderБілик, Валентин Вікторович; Bilyk, Valentyn; Бондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Худякова, Наталія Юріївна; Khudiakova, Nataliia; Плєва, Ксенія Валеріївна; Plieva, Kseniia; Сушков, Олег Олександрович; Sushkov, Oleh; Арсененко, Олександр Андрійович; Arsenenko, Oleksandr; Рябуха, Олександ Сергійович; Ryabuha, Oleksandr
2022-05-25Захисні дії в разі погрози вогнепальною зброєю. Обеззброєння та силове затримання правопорушника. Protective actions in case of threat of firearms. Disarmament and forcible detention of the offenderДідковський, Володимир Антонович; Dіdkovs'kij, Volodimir; Бондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Худякова, Наталія Юріївна; Khudiakova, Nataliia; Кузенков, Олександр Васильович; Kuzenkov, Oleksandr; Арсененко, Олександр Андрійович; Arsenenko, Oleksandr; Рябуха, Олександ Сергійович; Ryabuha, Oleksand
2021-05-19Захисні та контратакувальні дії з гумовим (пластиковим) кийком.Protective and counterattack actions with a rubber (plastic) stickДідковський, Володимир Антонович; Dіdkovs'kij, Volodimir; Бондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Худякова, Наталія Юріївна; Khudiakova, Nataliia; Арсененко, Олександр Андрійович; Arsenenko, Oleksandr; Козенко, Сергій Миколайович; Kozenko, Serhiі
2022-05-26Захист від нападу та силове затримання неозброєного правопорушника. Protection from attack and forcible detention of an unarmed offenderДідковський, Володимир Антонович; Dіdkovs'kij, Volodimir; Бондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Худякова, Наталія Юріївна; Khudiakova, Nataliia; Кузенков, Олександр Васильович; Kuzenkov, Oleksandr; Арсененко, Олександр Андрійович; Arsenenko, Oleksandr; Рябуха, Олександ Сергійович; Ryabuha, Oleksand
2021-05-19Захист від нападу та силове затримання правопорушника, озброєного холодною зброєю (ножем). Protection against attack and forcible detention of an offender armed with a cold weapon (knife)Худякова, Наталія Юріївна; Khudiakova, Nataliia; Бондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Арсененко, Олександр Андрійович; Arsenenko, Oleksandr; Козенко, Сергій Миколайович; Kozenko, Serhiі; Чукреєв, Павло Валерійович; Chukreiev, Pavlo
2021-03-22Прийоми самозахисту: звільнення від захоплень та обхоплень.Techniques of self-defense: release from seizures and embracesМартишко, Андрій Юрійович; Martyshko, Andrii; Бондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Рябуха, Олександ Сергійович; Ryabuha, Oleksand; Козенко, Сергій Миколайович; Kozenko, Serhiі; Арсененко, Олександр Андрійович; Arsenenko, Oleksandr; Тихий, Олександр Васильович; Tihij, Oleksandr
2021-11-26Прийоми самострахування під час застосування поліцейських заходів примусу (фізичної сили).Techniques of self-insurance when applying police coercive measures (physical force)Бондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Данильченко, Владислав Анатолійович.; Чукреєв, Павло Валерійович; Chukreiev, Pavlo; Безпалий, Сергій Миколайович; Bezpalyi, Serhii; Дьоміна, Жанна Геннадіївна; Domina, Zhanna; Малечко, Тетяна Анатоліївна; Malechko, Tetiana
2018-10-31Професійна підготовка працівників патрульної поліції: зміст і перспективні напрями.Professional training of patrol police officers: content and promising directionsБондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn
2020-02-18Підготовка до атестації здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» Preparation for attestation of Higher Education Applicants in the Specialty Physical Training courseБондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Решко, Стефан Михайлович; Reshko, Stefan; Дідковський, Володимир Антоновиич; Dіdkovskyі, Volodymyr
2021-02-17Розвиток фізичних якостей здобувачів вищої освіти ЗВО МВС України. Development of physical qualities of applicants for higher education of the Ministry of Internal Affairs of UkraineБондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Решко, Стефан Михайлович; Reshko, Stefan; Бикова, Ганна Володимирівна; Bykova, Hanna; Арсененко, Олександр Андрійович; Arsenenko, Oleksandr; Козенко, Сергій Миколайович; Kozenko, Serhiі; Корнійчук, Юрій Миколайович; Korniichuk, Yurii
2021-06-30Спеціальна фізична підготовка.Special physical trainingБондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Решко, Стефан Михайлович; Reshko, Stefan; Дідковський, Володимир Антонович; Dіdkovs'kij, Volodimir; Бикова, Ганна Володимирівна; Bykova, Hanna; Данильченко, Владислав Анатолійович; Danylchenko, Vladyslav; Худякова, Наталія Юріївна; Khudiakova, Nataliia
2021-03-22Техніка виконання ударів руками та ногами: захисні та контратакувальні дії. Technique of punches and kicks: defensive and counterattack actionsКозенко, Сергій Миколайович; Kozenko, Serhiі; Бондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Бикова, Ганна Володимирівна; Bikova, Ganna; Мартишко, Андрій Юрійович; Martyshko, Andrii; Кузенков, Олександр Васильович; Kuzenkov, Oleksandr; Арсененко, Олександр Андрійович; Arsenenko, Oleksandr; Рябуха, Олександ Сергійович; Ryabuha, Oleksandr
2012-10-11Фізична підготовка викладацького складу вищих навчальних закладів МВС України.Physical training of the teaching staff of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of UkraineЖевага, Сергій Іванович; Пронтенко, Костянтин Віталійович; Безпалий, Сергій Миколайович; Пронтенко, Василь Віталійович; Романчук, Віктор Миколайович; Бондаренко, Валентин Володимирович; Ємчук, Олег Ігорович; Вереньга, Юрій Володимирович; Zhevaga, Sergiy; Prontenko, Kostiantyn; Bezpaliy, Sergiy; Prontenko, Vasyl; Romanchuk, Viktor; Bondarenko, Valentyn; Emchuk, Oleg; Verenga, Yuriy
2019-06-14Фізична підготовка працівників Національної поліції України.Physical training of employees of the National Police of UkrainБондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Дідковський, Володимир Антонович; Dіdkovskyі, Volodymyr; Кузенков, Олександр Васильович; Kuzenkov, Oleksandr
2022-05-26Фізичне виховання в закладах вищої освіти МВС України. Physical education in higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of UkraineБондаренко, Валентин Володимирович; Bondarenko, Valentyn; Мартишко, Андрій Юрійович; Martyshko, Andrii; Худякова, Наталія Юріївна; Khudiakova, Nataliia