Browsing by Author Павлишин, О. В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017VII Всеукраїнська науково-теоретична конференція «філософські, методологічні та психологічні проблеми права»: запроваджена академією традиція живе.7th All-Ukrainian Scientific and Theoretical Conference «Philosophical, Methodological and Psychological Problems of Law»: Introduced by Academy Traditional LivesКравець, В. М.; Павлишин, О. В.; Шевчук, Р. М.; Krаvеts, V.; Pavlyshyn, O.; Shevchuk, R.
2019АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇПавлишин, О. В.; Дурдинець, М. Ю.
2019Антропологічно-правові виміри професійної деформації моральної свідомості працівників Національної поліції України. Anthropological Legal Measurements of Professional Deformation of Moral Consciousnessof Employees of the National Police of UkraineПавлишин, О. В.; Павлишин, О. В.; Лев, О. Р.; Pavlyshyn, O.; Kravchuk, O.; Lev, O.
2016Взаємодоповнення семіотичної та психологічної методології в дослідженні можливостей моделювання інтелектуальної діяльності юриста. Complementarity of the Semiotic and Psychological Methodology in the Study of Possibilities of Modeling of Intellectual Activity of LawyerПавлишин, О. В.; Pavlyshyn, O.
2017Взаємодія філософії, психології та семіотики в дослідженні поняття інтелектуПавлишин, О. В.
2017Взаємодія філософії, психології, семіотики в дослідженні свідомості й мислення (від нового часу до сучасності). Interaction of Philosophy, Psychology, Semiotics in the Study of Consciousness and Thinking (from the Early Modern Period to the Contemporary Era).Павлишин, О. В.; Pavlyshyn, O.
2016Взаємодія філософії, психології, семіотики в дослідженні свідомості та мислення (від давнини до нового часу). The Interaction of Philosophy, Psychology, Semiotics in the Study of Consciousness and Thinking (From Antiquity to Modern Times).Павлишин, О. В.; Pavlyshyn, O.
2017Взаємозв’язки семіотики права та космології: онтологічний статус права.The Interdisciplinary Relationships of Semiotics of Law and Cosmology: on the Question about the Ontological Status of LawПавлишин, О. В.; Pavlyshyn, O.
2019Взаємозв’язок мислення, свідомості та мови в концепціях античних мислителів.The Interaction of Thought, Consciousness and Language in the Concepts of Ancient ThinkersМартенко, О. Л.; Павлишин, О. В.; Martenko, O.; Pavlyshyn, O.
2016Взаємозв’язок між знаковими елементами ідеї права в контексті семіотико-правового аналізу. Interelation of the Sign Elements of the Idea of Law in the Context of Semiotic Legal Analysis.Павлишин, О. В.; Pavlyshyn, O.
2019Двопалатний парламент як форма демократичної влади в Україні: історико-правовий аналіз і перспективи. Two-Chamber Parliament as a Form of Democratic Power in Ukraine: Historical-Legal Analysis and ProspectsПавлишин, О. В.; Дурдинець, М.Ю.; Pavlyshyn, O.; Durdynets, M.
2021До 100-річного ювілею академії: сторінки історії кафедри філософії права та юридичної логіки. To the 100thAnniversary of the Academy: Pages of History of the Department of Philosophy of Law and Legal LogicКравець, В. М.; Kravets, V.; Павлишин, О. В.; Pavlyshyn, O.
2021Національне врядування як основа побудови нової моделі мовної політики в сучасних умова.National Governance as a Basis for Developing a New Language Policy Model in Modern ConditionsПавлишин, О. В.; Pavlyshyn, O.; Савойська, С. В.; Savoiska, S.
2017Патріарх філософсько-правової науки в Україні (до 70-річчя академіка М. В. Костицького).Patriarch of Philosophical and Legal Science in Ukraine (The 70th Anniversary of Mykhailo Kostytskyі)Кравець, В. М.; Павлишин, О. В.; Krаvеts, V.; Pavlyshyn, O.
2012Правова знакова конструкція як елемент знакової системи права в контексті історико-філософського аналізуПавлишин, О. В.
2013ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ (СЕМІОТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)Павлишин, О. В.
2017ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ В КОНТЕКСТІ СЕМІОТИКО-ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ.Law Enforcement and its Characteristics in the Context of the Semiotics and Legal Analysis of Legal RealityПавлишин, О. В.; Pavlyshyn, O.
2017Семіотична методологія у філософсько-правовому дискурсі: історія становлення та актуальні проблеми розвитку.Semiotic Methodology in Philosophical-Legal Discourse: the History of Formation and the Topical Problems of DevelopmentПавлишин, О. В.; Pavlyshyn, O.
2017Семіотична парадигма правового пізнання: результати й перспективи наукового пошуку.Semiotic Paradigm of Legal Knowledge: Results and Perspectives of Scientific SearchПавлишин, О. В.; Pavlyshyn, O.
2017-02Теоретичні витоки семіотики права як галузі знань.Theoretical Background of Semiotics of Law as Branch of KnowledgeПавлишин, О. В.; Pavlyshyn, O.