Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/9383
Title: Гідроруйнувачі, як ефективний інструмент для успішного знешкодження вибухових пристроїв.Garrulous as an effective tool for successfully defusing explosive devices
metadata.local.udk: 343.982
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
metadata.local.special: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність.
metadata.local.department: Навчально-науковий інститут № 2 НАВС, кафедра криміналістичного забезпечення та судових експертиз
Other Titles: Гидроразрушители, как эффективный инструмент для успешного обезвреживания взрывных устройств
Authors: Приходько, Ю. П.
Prikhodko, Yurii
Атаманчук, Володимир Миколайович
Atamanchyk, Volodumur
Keywords: вибухові пристрої;вибухові речовини;засоби підриву;детонуючий шнур;гідроруйнувач;explosive devices;explosives;means of blasting;detonating cord;hydraulic destroyer;взрывные устройства;взрывчатые вещества;средства подрыва;детонирующий шнур;гидроразрушитель
Issue Date: 2018
Abstract: Знешкодження саморобних вибухових пристроїв або підозрілих предметів є основне завдання працівників вибухотехнічних підрозділів, для цього застосовуються різні гідроруйнувачі. Працівниками Національної академії внутрішніх справ були розроблені та запатентовані пристроїв для ефективного знешкодження вибухових пристроїв за допомогою цих розробок, в тезах дається їх характеристика та принцип дії. Neutralization of improvised explosive devices or suspicious objects is the main task of the staff of explosive units for this purpose different darwinova. Employees of the National Academy of internal Affairs have developed and patented devices for effective disposal of explosive devices with the help of these developments, the theses give their characteristics and principle of operation. Обезвреживание самодельных взрывных устройств или подозрительных предметов есть основная задача сотрудников взрывотехнических подразделений, для этого применяются различные гидроразрушители. Работниками Национальной академии внутренних дел были разработаны и запатентованые устройства для эффективного обезвреживания взрывных устройств с помощью этих разработок, в тезисах дается их характеристика и принцип действия.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/9383
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.