Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/885
Title: Рівень надання адміністративних послуг як один із факторів формування довіри населення до органів внутрішніх справ. Level of administrative services as one of the factors of formation public confidence to organs of internal affairs.
metadata.local.udk: 351.74 : 342.922
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Дроздова, І. В.
Drozdova, I.
Keywords: позитивний імідж, довіра населення, система оцінювання діяльності органів внутрішніх справ, якість надання;адміністративних послуг, критерії (показники) формування позитивного іміджу органу внутрішніх справ.;positive image, trust of population, system of evaluation of activity of organs of internal affairs,;quality of grant of administrative services, criteria (indexes) of forming of positive image of organ of internal affairs.
Issue Date: 2014
Abstract: Досліджено систему нормативних документів, що регламентують критерії оцінки діяльності та формування позитивного іміджу органів внутрішніх справ. Висвітлено досвід окремих країн із надання поліцейських послуг населенню та заходів формування довіри населення до правоохоронних органів. Обґрунтовано потребу правової регламентації факторів формування довіри населення до ОВС у реформаційних законодавчих актах. Запропоновано доповнення до чинної нормативної системи оцінювання діяльності органів внутрішніх справ України. In the article grounded actuality of problem of trust of population to the organs of internal affairs is in the conditions of complete restart of power and European integration. Returning of trust of population certainly by strategic direction of reformation of all law-enforcement system, which will require forming of the newest criteria of estimation of efficiency of activity of organs of internal affairs. Investigational system of normative documents, which regulate the criteria of estimation of activity, determine the factors of forming of positive image of organs of internal affairs.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/885
Appears in Collections:Філософські проблеми окремих напрямів правознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdfukr259.59 kBAdobe PDFView/Open
13(1).pdfeng155.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.