Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/829
Title: Методологічні проблеми організації прокурорського нагляду за закінченням розслідування злочинів терористичного характеру. Methodological Problems of Prosecutor’s Supervision of the Ending of the Investigation of Terrorist Acts
metadata.local.udk: 343.163:343.326
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Методологические проблемы организации прокурорского надзора за окончанием расследования преступлений террористического характера
Authors: Хаваліц, Ольга Володимирівна
Havalits, Olha
Хавалиц, О. В.
Keywords: методологія; прокурорський нагляд; злочини терористичного характеру;;законність; закінчення досудового розслідування; обвинувальний акт.;methodology; prosecutor; crimes of terrorist acts; legality; completion of pre-indictment.;методология; прокурорский надзор; преступления террористического характера; законность;
Issue Date: 2015
Abstract: Досліджено проблеми організації прокурорського нагляду за закінченням розслідування злочинів терористичного характеру. Розглянуто методологічні проблеми інформаційно-пізнавальної діяльності прокурора під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, складення обвинувального акта, постанови про закриття кримінального провадження зазначеного виду. Исследованы проблемы организации прокурорского надзора за окончанием расследования преступлений террористического характера. Рассмотрены методологические проблемы информационно-познавательной деятельности прокурора при ознакомлении с материалами уголовного дела, составлении обвинительного акта, постановления о прекращении уголовного судопроизводства данного вида. The problems of the organization of prosecutor᾽s supervision of the ending of investigation of terrorist acts are reviewed. The methodological problems of informational and cognitive activity of the prosecutor during the investigation of the criminal proceedings' materials, completing the indictment act, decisions to close criminal proceedings of the following type are analyzed.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/829
Appears in Collections:Філософські проблеми окремих напрямів правознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdfukr236.81 kBAdobe PDFView/Open
16 (1).pdfrus133.81 kBAdobe PDFView/Open
16 (2).pdfeng151.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.