Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/791
Title: Особливості ресоціалізації неповнолітніх злочинниць в умовах виховної колонії.Features resocialization juvenile offenders under correctional colony
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Особенности ресоціалізації несовершеннолетних преступниц в условиях воспитательной колонии
Authors: Матвєєва, Ю. О.
Keywords: виховання;соціалізація;ресоціалізація;пенітенціарна установа;неповнолітня правопорушниця;воспитание;социализация;ресоціалізація;енитенциарное учреждение;несовершеннолетняя правонарушительница;education;socialization;resocialization;penitentiary establishment;minor criminal
Issue Date: 2014
Abstract: Розкрито сутність процесу ресоціалізації неповнолітніх осіб жіночої статі. Визначено основні напрями та зміст ресоціалізаційної діяльності щодо неповнолітніх правопорушниць в умовах жіночої колонії.Раскрыта сущность процесса ресоціалізації несовершеннолетних лиц женского пола, в том числе особенности его организации. Определены основные направления и содержание ресоціалізаційної деятельности с несовершеннолетними правонарушительницами в условиях женской колонии.The article analyses the process of resocialization of the minor criminal women and open the basic directions and maintenance of resocialization activity with the minor offenders in the conditions of womanish colony.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/791
Appears in Collections:Психологічні та педагогічні проблеми роботи з делінквентами

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
matveeva_ru.pdf136.02 kBAdobe PDFView/Open
matveeva_ua.pdf195.66 kBAdobe PDFView/Open
matveeva_en.pdf122.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.