Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7690
Title: Протидія сепаратизму в Україні
metadata.local.udk: 343.9 : 343.325
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.department: Кафедра кримінального права
Authors: Стрільців, О. М.
Василинчук, В. І.
Бурак, М. В.
Костюк, В. Л.
Рижов, І. М.
Савченко, А. В.
Стрельбицький, М. П.
Issue Date: 2015
Abstract: Головний шлях боротьби з сепаратизмом – це повага і реальне дотримання прав і свобод людини і народів, гарантування їм гідних умов життя і розвитку. Це, природно, не виключає можливість правового обмеження і навіть придушення протиправних дій політичних, громадських організацій, груп чи окремих осіб, які намагаються використовувати популістські гасла сепаратизму у своїх корисливих, антидемократичних цілях.
Description: Протидія сепаратизму в Україні [Текст] : практ. посіб. / [О. М. Стрільців, В. І. Василинчук, В. А. Савченко та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ ; Нац. акад. Служби безпеки України, 2015. – 154 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7690
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сепаратизм_посібник_13.07.15.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.