Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7689
Title: Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика)
metadata.local.udk: 340.130.53:35.072.22(477)
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.department: Кафедра кримінального права
Authors: Савченко, Андрій Володимирович
Savchenko, A.
Issue Date: 2016
Abstract: У навчальному посібнику дається комплексна кримінально-правова характеристика корупційних злочинів. На підставі нормативних і теоретичних засад кримінального права визначено поняття корупційних злочинів, розроблено їх класифікацію, окреслено кримінально-правові наслідки їх вчинення, розглянуто специфічні риси кримінальної відповідальності та покарання за їх скоєння тощо. Поряд з цим наголошено на низці дискусійних моментів щодо кримінально-правового розуміння корупційних злочинів. Усе це сприяє формуванню системного уявлення про кримінально-правову сутність корупційних злочинів.
Description: Савченко А. В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) [текст] навч. посіб. / А. В. Савченко – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 168 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7689
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Корупційні_злочини_Савченко_2016.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.