Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7688
Title: Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ
metadata.local.udk: 343.3/.7(477)(075.8)
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.department: Кафедра кримінального права
Authors: Коваленко, В. В.
Джужа, О. М.
Савченко, А. В.
Вартилецька, І. А.
Кісілюк, Е. М.
Кришевич, О. В.
Кузнецов, В. В.
Микитчик, О. В.
Останін, В. О
Смаглюк, О. В.
Issue Date: 2011
Abstract: У навчальному посібнику комплексно розглянуто питання кваліфікації злочинів, підслідних органам внутрішніх справ, зокрема, злочинів: проти життя та здоров’я особи; проти волі, честі та гідності особи; проти статевої свободи та статевої недоторканості особи; проти власності; у сфері господарської діяльності; проти довкілля; проти громадської безпеки; проти безпеки руху та експлуатації транспорту; проти громадського порядку та моральності; у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення. Враховано наукові позиції відомих вітчизняних фахівців із кримінального права, новітні зміни та доповнення до Кримінального кодексу України, положення відповідних постанов Пленуму Верховного Суду України, матеріали судової та слідчої практики.
Description: Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: Навчальний посібник / За заг. ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка.– К.: Атіка, 2011.– 648 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7688
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кваліфікація злочинів.pdf5.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.