Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7687
Title: Кримінальна відповідальність за катування в Україні та зарубіжних країнах
metadata.local.udk: 343.6
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.department: Кафедра кримінального права
Authors: Савченко, Андрій Володимирович
Issue Date: 2018
Abstract: У навчальному посібнику, на підставі положень науки кримінального права та результатах вивчення правозастосовної практики, здійснено комплексний та системний розгляд питань кримінальної відповідальності за катування в Україні та зарубіжних країнах. Визначено теоретичні засади та генезис кримінальної відповідальності за катування. Здійснено кримінальноправову характеристику обʼєктивних і субʼєктивних ознак катування за законодавством України та іноземних держав. Розглянуто кваліфікуючі ознаки катування та покарання за цей злочин із позиції порівняльного пізнання. Виявлено схожі та відмінні риси, позитивні та негативні характеристики відповідних кримінально-правових норм.
Description: Кримінальна відповідальність за катування в Україні та зарубіжних країнах: навч. посіб. / за заг. ред. д.ю.н., проф. А. В. Савченка. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. — 240 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7687
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Катування_2018_навч_посіб_МОН.pdf2.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.