Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7685
Title: Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини (у схематичних діаграмах)
metadata.local.udk: 343(1-87)(075.8)
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.department: Кафедра кримінального права
Authors: Савченко, Андрій Володимирович
Шуляк, Юлія Леонідівна
Issue Date: 2015
Abstract: У навчальному посібнику у вигляді схематичних діаграм викладені положення Загальної та Особливої частин кримінального права України. Такий підхід значно підвищує візуальне сприйняття та логічне розуміння навчального матеріалу, сприяючи кращому засвоєнню необхідних знань.
Description: Савченко А. В. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини (у схематичних діаграмах) [текст] : навч. посіб. / А. В. Савченко, Ю. Л. Шуляк.- К. : "Центр учбової літератури ", 2015.- 312 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7685
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krim pravo_Savchenko_Shulyak.pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.