Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7680
Title: Кримінальне право України. Особлива частина
metadata.local.udk: 343.3(477)(076)
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.department: Кафедра кримінального права
Authors: Акімов, М.О.
Вартилецька, І.А.
Грудзур, О.М.
Жук, І.В.
Кісілюк, Е.М.
Корольчук, В.В.
Кришевич, О.В.
Крутевич, М.М.
Кузнєцова, Л.О.
Матюшенко, О.І.
Микитчик, О.В.
Мостепанюк, Л.О.
Осадчий, В.І.
Савченко, А.В.
Семенюк, О.О.
Симоненко, Н.О.
Смаглюк, О.В.
Процюк, О.В.
Романенко, О.В.
Чабанюк, В.Д.
Шармар, О.М.
Issue Date: 2018
Abstract: Збірник містить умови задач для практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право (Особлива частина)», які стосуються: поняття, системи і значення Особливої частини кримінального права, а також наукових основ кваліфікації злочинів; злочинів проти основ національної безпеки України; злочинів проти життя та здоров’я особи; злочинів проти волі, честі та гідності особи; злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи; злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; злочинів проти власності; злочинів у сфері господарської діяльності; злочинів проти довкілля; злочинів проти громадської безпеки; злочинів проти безпеки виробництва; злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту; злочинів проти громадського порядку та моральності; злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення; злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації; злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочинів проти журналістів; злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку; злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; злочинів проти правосуддя; злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Description: Кримінальне право України. Особлива частина : зб. задач / За заг. ред. д.ю.н., проф. Савченка А. В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л. О. Київ : НАВС, 2018. 102 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7680
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник задач_Особлива_частина_2018.pdf895.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.