Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7673
Title: Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти безпеки виробництва. Use of special knowledge in the investigation of crimes against the safety of production.
metadata.local.udk: 343.982/.983:343.34
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Other Titles: Использование специальных знаний при расследовании преступлений против безопасности производства.
Authors: Тимофєєва, Неля Василівна
Tymofeeva, Nelia
Keywords: злочини проти безпеки виробництва;преступления против безопасности производства;crimes against production safety
Issue Date: Oct-2018
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню низки актуальних питань використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти безпеки виробництва. Проаналізовано ґенезу наукового знання щодо використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов’язаних з порушенням правил безпеки на виробництві у різні історичні періоди. Визначено теоретичні засади поняття та форм використання спеціальних знань і розкрито їх особливості для розслідування злочинів проти безпеки виробництва. З криміналістичних позицій охарактеризовано поняття і види спеціальних технічних знань, що використовуються у відповідних кримінальних провадженнях. Запропоновано рекомендації щодо використання спеціальних знань при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій, що є найбільш поширеними у практиці розслідування злочинів, передбачених ст. 271–275 КК України. Розкрито особливості проведення експертиз, конкретизовано предмет, об’єкти та перелік запитань для проведення експертиз із урахуванням специфіки злочинів проти безпеки виробництва. The dissertation is devoted to the research of problems of use of special knowledge in the investigation of crimes against production safety. The genesis of scientific knowledge on the use of special knowledge in the investigation of crimes related to violation of safety rules at work in different historical periods has been analyzed. В диссертации проведено комплексное исследование ряда актуальных вопросов использования специальных знаний при расследовании преступлений против безопасности производства. Определены исторические периоды развития научных взглядов об использовании специальных знаний при расследовании преступлений против правил безопасности, охраны труда и других смежных преступлений, которые определялись как связанные с безопасностью производства: от первого упоминания в работе Г. Гросса (1853) по настоящее время.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7673
Appears in Collections:12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dysertatsia_tymofeev.pdf2.07 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_tymofeev_klymenko.pdf2.19 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_tymofeev_davydenko.pdf5.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.