Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7431
Title: Договір довічного утримання (догляду) в цивільному праві України. Life maintenance (care) contract in the Civil law of Ukraine
metadata.local.udk: 347.45/.47
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Other Titles: Договор пожизненного содержания (ухода) в гражданском праве Украины
Authors: Ткаченко, Максим Володимирович
Tkachenko, Maksym
Keywords: договір довічного утримання (догляду);відчужувач;договор пожизненного содержания (ухода);life maintenance (care) contract
Issue Date: Oct-2018
Abstract: Дисертація є комплексним науковим дослідженням договору довічного утримання (догляду) в цивільному праві України. Здійснено аналіз стану наукової розробки договору довічного утримання (догляду), окреслено методологію проведення відповідного дослідження, а також простежено еволюцію цивільно-правового регулювання договору довічного утримання (догляду). Проаналізовано суб’єктний склад договору довічного утримання (догляду), уточнено істотні умови та розкрито зміст договору довічного утримання (догляду). Сформульовано поняття договору довічного утримання (догляду) на користь третьої особи у цивільному праві України. Досліджено укладення, припинення, зміну та розірвання договору довічного утримання (догляду). Охарактеризовано засоби забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду) та відповідальність за порушення його умов. На підставі аналізу наукової доктрини та чинного законодавства України внесено пропозиції щодо вдосконалення окремих правових норм. Диссертация является комплексным научным исследованием договора пожизненного содержания (ухода) в гражданском праве Украины. The thesis is a complex scientific research on life maintenance (care) contract in the civil law of Ukraine. It contains the performed analysis of the state of scientific elaboration on life maintenance (care) contract, the methodology of conducting the corresponding research, and also the evolution of the civil law regulation of life maintenance (care) contract.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7431
Appears in Collections:12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dysert_tkachenko_21092018.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_haliantych_tkachenko_21092018.pdf4.44 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_kroitor_tkachenko_21092018.pdf3.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.