Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7377
Titre: МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА ПІД ЧАС ВІДБОРУ КАДРІВ ДО ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Auteur(s): Тичина, Олена Михайлівна
Date de publication: 8-nov-2015
URI/URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7377
Collection(s) :Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА_p226-230.pdf287.13 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.