Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/737
Title: ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНОГЕННИХ ОЗНАК І ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ ІЗ МОТИВІВ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ЧИ РЕЛІГІЙНОЇ НЕТЕРПИМОСТІ
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Гора, Ігор Юрійович
Keywords: ксенофобія; расова нетерпимість; національна нетерпимість;релігійна нетерпимість; толерантність; масова свідомість;ксенофобия; расовая нетерпимость; национальная нетерпимость;;религиозная нетерпимость; толерантность; массовое сознание.;xenophobia; racial intolerance; ethnic intolerance;;religious intolerance; tolerance; the mass consciousness.
Issue Date: 2014
Abstract: Розкрито психологічну характеристику криміногенних ознак і властивостей злочинів, учинених із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. Здійснено аналіз головних показників кримінологічної характеристики певного виду злочинів (рівня, структури, динаміки). Запропоновано типологію потенційних жертв протиправних діянь на ґрунті расової та національної нетерпимості.Раскрыта психологическая характеристика криминогенных признаков и свойств преступлений, совершенных по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости. Осуществлен анализ основных показателей криминологической характеристики определенного вида преступлений (уровня, структуры, динамики). Предложена типология потенциальных жертв противоправных действий на почве расовой и национальной нетерпимости.The article deals with the psychological characteristics of criminogenic characteristics and properties of crimes committed with racial, national or religious intolerance.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/737
Appears in Collections:Діяльність міліції

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdfукр263.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.