Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/683
Title: РОЛЬ ВІДОМЧОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ.FACILITATING FACTORS OF CRIMES COMMITTING AT NONBANK FINANCIAL SERVICES MARKET IN UKRAINE
metadata.local.udk: 343.973:343.53
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Чернєй, Володимир Васильович
Keywords: кіберзлочинність; кібертероризм; протидія злочинам;;фінансове шахрайство; підготовка кадрів; правоохоронні органи; МВС України; Національна академія внутрішніх справ.;киберпреступность; кибертерроризм; противодействие преступлениям; финансовое мошенничество;;подготовка кадров; правоохранительные органы; МВД Украины; Национальная академия внутренних дел.;cybercrime; cyberterrorism; crime combating; financial fraud;;law enforcement agencies; Ministry of Interior of Ukraine; National Academy of Internal Affairs.
Issue Date: 2014
Abstract: Обґрунтовано необхідність підвищення уваги до розв’язання проблем у сфері боротьби з кіберзлочинністю. Доведено, що одним із ключових питань у цьому напрямі є налагодження ефективної системи підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців відповідного профілю для правоохоронних органів.Обоснована необходимость повышения внимания к решению проблем борьбы с киберпреступностью. Доказано, что одним из ключевых вопросов в этом направлении является налаживание эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов соответствующего профиля для правоохранительных органов.The article is devoted to the research of role of departmental education and science in cybercrimes combating support with provision of specialized training programs for law enforcement officers.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/683
Appears in Collections:Боротьба зі злочинністю: теорія та практика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdfукр267.68 kBAdobe PDFView/Open
32.pdfангл150.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.