Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/678
Title: БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД США Й ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ.BANK LENDING IN UKRAINE: NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE THE UNITED STATES OF AMERICA AND GREAT BRITAIN
metadata.local.udk: 347.734:336.47
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Трач, Сергій Степанович
Trach, Sergei
Keywords: банк; банківські установи;;кредит; позика; кредитування.;банк; банковские учреждения;;кредит; заем; кредитование.;bank; banks; credit;;loan; the crediting
Issue Date: 2014
Abstract: Проаналізовано особливості банківських систем і кредитування на прикладі України, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Розкрито міжнародний досвід побудови та функціонування банківського кредитування. З’ясовано, що банківське кредитування є важливим джерелом забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської діяльності підприємств різних форм власності й сфер господарювання. Запропоновано шляхи покращання банківського кредитування в Україні.Проанализированы особенности банковских систем и кредитования Украины, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Раскрыт международный опыт построенияи функционирования банковского кредитования. Выяснено, что банковское кредитование является важным источником обеспечения денежными ресурсами текущей хозяйственной деятельности предприятий различных форм собственности и сфер хозяйствования. Предложены пути улучшения банковского кредитования в Украине.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/678
Appears in Collections:Міжнародний досвід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdfукр262.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.