2015 рік Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні питання конституційного розвитку незалежної України

Матеріали науково-практичної конференції (25 червня 2015 р.)

Розвиток окремих галузей права в умовах євроінтеграції

Науково-теоретична конференція наукового товариства курсантів й студентів ( 30 квітня 2015 року)

Актуальні правові питання сьогодення в умовах євроінтеграції України

матеріали загальноакадемічної підсумкової науково-теоретичної конференції, присвяченої Дню науки (15 травня 2015 р.)

Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування Частина 1

Збірник тез підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів (19 березня 2015 року)

Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування Частина 2

Збірник тез підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів (19 березня 2015 року)

Актуальні проблеми держави та права України в контексті

Збірник матеріалів круглого столу (Київ, 14 травня 2015 року)

Актуальні проблеми досудового розслідування

Збірник тез доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 1 липня 2015 року)

Боротьба поліції зі злочинністю: міжнародний досвід

Матеріали І Міжвузівської науково-практичної конференції (Київ, 25 листопада 2015 року)

Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 7-8 листопада 2015 року)

Гендерні детермінанти вчинення насильства у сім’ї та правові основи протидії

Електронний збірник матеріалів Міжнародної Інтернет-конференції (Івано-Франківськ, 27-28 травня 2015 року)

Друга світова війна і Україна: актуальні історико-правові проблеми

Збірник матеріалів круглого столу (Київ, 28 квітня 2015 року)

Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із права

Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 30 квітня 2015 року)