2015 рік Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні питання конституційного розвитку незалежної України

Матеріали науково-практичної конференції (25 червня 2015 р.)

Актуальні правові питання сьогодення в умовах євроінтеграції України

матеріали загальноакадемічної підсумкової науково-теоретичної конференції, присвяченої Дню науки (15 травня 2015 р.)

Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування Частина 1

Збірник тез підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів (19 березня 2015 року)

Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування Частина 2

Збірник тез підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів (19 березня 2015 року)

Актуальні проблеми держави та права України в контексті

Збірник матеріалів круглого столу (Київ, 14 травня 2015 року)

Актуальні проблеми досудового розслідування

Збірник тез доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 1 липня 2015 року)

Боротьба поліції зі злочинністю: міжнародний досвід

Матеріали І Міжвузівської науково-практичної конференції (Київ, 25 листопада 2015 року)

Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 7-8 листопада 2015 року)

Гендерні детермінанти вчинення насильства у сім’ї та правові основи протидії

Електронний збірник матеріалів Міжнародної Інтернет-конференції (Івано-Франківськ, 27-28 травня 2015 року)

Друга світова війна і Україна: актуальні історико-правові проблеми

Збірник матеріалів круглого столу (Київ, 28 квітня 2015 року)

Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи вирішення.Criminological theory and practice: experience, problems of the nowadays and the way for their solution

Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції (Київ, 26 березня 2015 року) Частина 1

Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення.Criminological theory and practice: experience, problems of the nowadays and the way for their solution

Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції (Київ, 26 березня 2015 року) Частина 2

Організаційні та правові засади забезпечення економічної безпеки держави в контексті європейської інтеграції

Збірник матеріалів і тез науково-практичної конференції (Київ, 27 травня 2015 року)

Правові реформи в Україні: реалії сьогодення

Тези доповідей УІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, присвяченої Дню юриста України (м. Київ, 29 жовтня 2015 року) Частина 1

Правові реформи в Україні: реалії сьогодення

Тези доповідей УІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, присвяченої Дню юриста України (м. Київ, 29 жовтня 2015 року) Частина 2

Розвиток окремих галузей права в умовах євроінтеграції

Науково-теоретична конференція наукового товариства курсантів й студентів ( 30 квітня 2015 року)

Роль правоохоронних органів у формуванні держави в умовах євроінтеграції України

Матеріали всеукраїнської підсумкової науково-практичної конференції (Київ, 12 березня 2015 року) Частина 1

Роль правоохоронних органів у формуванні держави в умовах євроінтеграції України

Матеріали всеукраїнської підсумкової науково-практичної конференції (Київ, 12 березня 2015року) Частина 2

Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти

Тези доповідей УІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, у рамках відзначення Всеукраїнського тижня права, присвяченого річниці проголошення Загальної декларації прав людини та Дню прав людини (м. Київ, 24 грудня 2015 року)

Стан, проблеми та перспективи сучасної юриспруденції України в умовах євроінтеграції: правові та суспільні аспекти

Матеріали підсумкової науково-теоретичної Інтернет-конференції (Київ, 23 квітня 2015 року)

Сучасні криміналістичні експертизи в розслідуванні злочинів

Матеріали круглого столу 25 лютого 2015 року

Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи

Матеріали X! Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої Дню української писемності та мови (Київ, 27 листопада 2015 року)

Юридична психологія в Україні: здобутки та перспективи

Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 24 квітня 2015 року) Частина 1

Юридична психологія в Україні: здобутки та перспективи

Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 24 квітня 2015 року) Частина 2

Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із права

Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 30 квітня 2015 року)