Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6693
Titre: Російська та українська політична думка ХІ-ХІХ сторіч про верховну владу в державі.
metadata.local.udk: 340.12
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Autre(s) titre(s): Русская и украинская политическая мысль XI-XIX веков о верховной власти в государстве
Auteur(s): Тимошенко, Віра Іванівна
Tymoshenko, Vira
Mots-clés: влада;правова держава;межі влади;правитель;державне управління;законодавство;Просвітництво
Date de publication: 1991
Résumé: Аналізуються погляди мислителів минулого щодо влади в державі. Наголошується на необхідності її обмеження. Розглядаються два фактори, що обмежують суб’єктивізм і сваволю у реалізації верховної влади – нормативний та організаційний.
Description: Тимошенко В.И. Русская и украинская политическая мысль XI-XIX веков о верховной власти в государстве // Философская и социологическая мысль. Республиканский научно-теоретический журнал. – 1991. – № 12. – С.111-124. Тимошенко В.І. Російська та українська політична думка ХІ-ХІХ сторіч про верховну владу в державі // Філософська і соціологічна думка. Республіканський науково-теоретичний журнал. – 1991. – № 12. – С.111-124.
URI/URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6693
Collection(s) :Роботи працівників відділення організації науково-дослідної роботи перемінного складуTous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.