Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6693
Título : Російська та українська політична думка ХІ-ХІХ сторіч про верховну владу в державі.
metadata.local.udk: 340.12
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Otros títulos : Русская и украинская политическая мысль XI-XIX веков о верховной власти в государстве
Autor : Тимошенко, Віра Іванівна
Tymoshenko, Vira
Palabras clave : влада;правова держава;межі влади;правитель;державне управління;законодавство;Просвітництво
Fecha de publicación : 1991
Resumen : Аналізуються погляди мислителів минулого щодо влади в державі. Наголошується на необхідності її обмеження. Розглядаються два фактори, що обмежують суб’єктивізм і сваволю у реалізації верховної влади – нормативний та організаційний.
Descripción : Тимошенко В.И. Русская и украинская политическая мысль XI-XIX веков о верховной власти в государстве // Философская и социологическая мысль. Республиканский научно-теоретический журнал. – 1991. – № 12. – С.111-124. Тимошенко В.І. Російська та українська політична думка ХІ-ХІХ сторіч про верховну владу в державі // Філософська і соціологічна думка. Республіканський науково-теоретичний журнал. – 1991. – № 12. – С.111-124.
URI : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6693
Aparece en las colecciones: Роботи працівників відділення організації науково-дослідної роботи перемінного складуLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.