Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6693
Titel: Російська та українська політична думка ХІ-ХІХ сторіч про верховну владу в державі.
metadata.local.udk: 340.12
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Sonstige Titel: Русская и украинская политическая мысль XI-XIX веков о верховной власти в государстве
Autoren: Тимошенко, Віра Іванівна
Tymoshenko, Vira
Stichwörter: влада;правова держава;межі влади;правитель;державне управління;законодавство;Просвітництво
Erscheinungsdatum: 1991
Zusammenfassung: Аналізуються погляди мислителів минулого щодо влади в державі. Наголошується на необхідності її обмеження. Розглядаються два фактори, що обмежують суб’єктивізм і сваволю у реалізації верховної влади – нормативний та організаційний.
Beschreibung: Тимошенко В.И. Русская и украинская политическая мысль XI-XIX веков о верховной власти в государстве // Философская и социологическая мысль. Республиканский научно-теоретический журнал. – 1991. – № 12. – С.111-124. Тимошенко В.І. Російська та українська політична думка ХІ-ХІХ сторіч про верховну владу в державі // Філософська і соціологічна думка. Республіканський науково-теоретичний журнал. – 1991. – № 12. – С.111-124.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6693
Enthalten in den Sammlungen:Роботи працівників відділення організації науково-дослідної роботи перемінного складуAlle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.