Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6692
Title: Принципи права як стандарти професійної юридичної діяльності.Principles of Law as Standards of Professional Legal Activity
metadata.local.udk: 340.11:34.08
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Перепелиця, Н. В.
Perepelytsia, N.
Keywords: принципи права;принципи юридичної діяльності;норма;стандарт;юридична професія;principles of law;principles of legal activity;norm;standard;legal profession
Issue Date: 2018
Abstract: Професійна діяльність юриста ґрунтується на взаємопов’язаних і взаємозалежних правових та етичних принципах і стандартах. Ступінь їх реалізації може бути показником якості юридичної діяльності. На сучасному етапі актуалізується проблема визначення та реалізації міжнародно-правових стандартів у внутрішньому правовому просторі. Міжнародні стандарти є підґрунтям міжнародного співробітництва, гармонізації міжнародних і національних правових систем. Міжнародні стандарти у сфері прав і свобод людини є загальноприйнятими для всіх держав. Їх забезпечення необхідне для підтримання належного рівня життя та розвитку людини.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6692
Appears in Collections:Діяльність працівників правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32.pdf550.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.