Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6688
Title: Організація проведення міжнародного розшуку обвинуваченого в учиненні господарських злочинів, який ухиляється від суду.Organization of an International Wanted Notices of the Accused who Evades the Court for Economic Crimes
metadata.local.udk: 341.45:343.53:346.9
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Сітайло, О. М.
Sitailo, О.
Keywords: міжнародний розшук;обвинувачений;господарські злочини;Інтерпол;international search;accused;economic crimes;Interpol
Issue Date: 2018
Abstract: Висвітлено аспекти організації діяльності вповноважених підрозділів органів Національної поліції України з проведення міжнародного розшуку обвинуваченого, який ухиляється від суду за господарські злочини. Висловлено пропозиції щодо їх удосконалення. Окреслено засади взаємодії з іноземними правоохоронними органами на підставі законодавства України й міжнародних договорів. Зазначено, що однією з ключових функцій Генерального секретаріату Інтерполу є створення та забезпечення функціонування міжнародних банків даних інформації криміналістичного та розшукового змісту.In this article author discovered aspects of the organization of the activities of authorized departments of units of the National Police of Ukraine in conducting international search of the accused who evade the court for economic crimes and provided suggestions for its improvement. It is noted that interaction with foreign law-enforcement bodies is carried out in accordance with the legislation of Ukraine, international treaties of Ukraine. One of the key functions of the Interpol General Secretariat is the creation and operation of international databases of forensic and investigative information.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6688
Appears in Collections:Діяльність працівників правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28.pdf554.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.