Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6687
Title: Сфери та місця пошукової діяльності оперативних підрозділів.Areas and Locations of Operative Units’ Search Activity
metadata.local.udk: 351.746.2
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Шаповалов, О. О.
Shapovalov, O.
Keywords: оперативні підрозділи;пошукова діяльність;сфери пошуку;місця пошуку;особи та факти, що становлять оперативний інтерес;оperative units;search activity;search areas;search locations;persons and facts of operative interest
Issue Date: 2018
Abstract: Розглянуто проблемні питання, пов’язані з визначенням сфер і місць пошукової діяльності оперативних підрозділів, у яких виявляють факти й осіб, що становлять оперативний інтерес. Визначено такі сфери пошукової діяльності за напрямом протидії загальнокримінальним злочинам: серед населення, що мешкає та працює на території обслуговування (у мікрорайонах); у місцях концентрації осіб, що становлять оперативний інтерес (пошук на об’єкті), і збуту викраденого майна; у криміногенних групах (серед осіб, що є членами злочинних угруповань, наркоманів, алкоголіків, незаконних емігрантів-іноземців); серед обвинувачених, яких притягають до відповідальності за вчинення злочинів, аналогічних нерозкритим. Сфери пошукової діяльності за напрямом протидії латентним (службовим і господарським) злочинам встановлено такі: об’єкти однієї галузі економіки різних рівнів (пошук за вертикаллю); об’єкти галузі економіки одного рівня (пошук за горизонталлю); засоби масової інформації, мережа Інтернет; організації різних форм власності, пов’язані із зазначеними об’єктами однієї галузі економіки господарськими (виробничими) зв’язками, й установи фінансово-кредитної системи, що обслуговують зазначені об’єкти; місця реалізації продукції; місця нелегального виготовлення продукції; місця легального виробництва продукції (або її складових), де можливий незаконний випуск продукції; шляхи переміщення продукції (як усередині країни, так і через кордони); органи влади й управління, що здійснюють контроль за діяльністю суб’єктів господарювання певної галузі економіки.Article presents analysis of topical issues related to identification of areas and locations of operative units search activity with aim to detect persons and facts of operative interest. Areas of search activity defined in the course of common crimes investigation cover: citizens who live and work in the serviced zone (search in the neighborhoods); locations where persons of operative interest usually concentrate (search on object) and get rid of stolen property; criminal groups (members of organized crime groups, gangs, addicts, illegal migrants); accused persons held liable for criminal offences equivalent to unsolved. Areas of search activity in the course of latent crimes (business and economic crimes) investigation cover: objects of one economic branch including different levels (vertical search); objects of one economic branch (same level) (horizontal search); mass media, Internet; organizations of different ownership forms related to the abovementioned objects of one economic branch (same level) and financial-credit system institutions providing services to these objects; points of sale; locations of illegal manufacturing; legal manufacturing locations (products or components) with high risk of counterfeiting operations; ways of product distribution (domestic and international); state bodies and agencies controlling the business entities’ activities in certain area of economy.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6687
Appears in Collections:Діяльність працівників правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27.pdf546.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.