Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6686
Title: Проблеми правового захисту персональних даних у діяльності Національної поліції.Problems of Legal Protection of Personal Data in the Activities of the National Police
metadata.local.udk: 351.741:343.45:342.721
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Костенко, І. В.
Kostenko, I.
Keywords: персональні дані;інформаційні технології;обробка інформації;personal data;information technologies;information processing
Issue Date: 2018
Abstract: Службова діяльність органів Національної поліції України безпосередньо пов’язана з використанням певних відомостей та обробкою персональних даних про осіб, з огляду на що поширеними є правопорушення у сфері використання та зберігання персональних даних про особу під час оброблення та оформлення матеріалів. Проаналізовано основні порушення під час обробки і зберігання персональних даних про особу в системі Національної поліції, визначено недоліки в чинному законодавстві у сфері персональних даних. Увагу акцентовано на невизначеності адміністративно-правових механізмів забезпечення захисту персональних даних про особу, динамічних змін у структурі цього механізму, завданнях і функціях складових системи державного управління захисту інформації. Зазначене зумовило об’єктивну необхідність систематизації державних механізмів забезпечення захисту персональних даних. Здійснено спробу врегулювати процес правового захисту персональних даних у діяльності Національної поліції відповідно до європейських стандартів щодо забезпечення захисту персональних даних про особу. Досліджено правопорушення у сфері обробки і зберігання персональних даних про особу в службовій діяльності працівників поліції, зокрема таку практичну проблему, як неналежний захист інформаційних технологій персональних баз, а також теоретичні проблеми, пов’язані з удосконаленням методологічного забезпечення захисту персональних даних про особу. Сформульовано напрями врегулювання правового механізму забезпечення захисту персональних даних про особу. Запропоновано внести зміни до окремих нормативних актів.In the article, the problem of the right protection of personal data in the activities of the National Police was examined. The development of legal legislation in the field of personal data protection in the activities of the National Police at this stage requires the provision of fundamental human rights and freedoms regarding the processing of personal data for the implementation of effective domestic and foreign human rights policies. The present time remains a topical issue with regard to the protection of personal data, especially in the activities of the National Police.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6686
Appears in Collections:Діяльність працівників правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf570.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.