Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/667
Title: ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ, УЧИНЕНИМ ІЗ МОТИВІВ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕЛІГІЙНОЇ НЕТЕРПИМОСТІ, ЯК СИСТЕМНИЙ ПСИХОЛОГО-ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН/OPPOSITION TO CRIMES COMMITTED ON THE GROUNDS OF RACIAL, ETHNIC AND RELIGIOUS INTOLERANCE, AS A SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL AND LEGAL PHENOMENON
metadata.local.udk: 343.97:343.4
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Гора, Ігор Юрійович
Gora, Igor
Keywords: ксенофобія; расова нетерпимість; національна нетерпимість; релігійна нетерпимість;;толерантність; ресоціалізація; психокорекційна робота.;ксенофобия; расовая нетерпимость; национальная нетерпимость;;религиозная нетерпимость; толерантность; ресоциализация; психокоррекционная работа.;racial intolerance; ethnic intolerance; religious intolerance;;psihokorektsionnaya work; resocialization; victimization
Issue Date: 2014
Abstract: Запропоновано низку психолого-правових рекомендацій щодо вдосконалення законодавчого реагування та можливостей громадських інститутів у сфері протидії феномену расової, національної та релігійної нетерпимості.Предложен ряд психолого-правовых рекомендаций по совершенствованию законодательного реагирования и возможностей общественных институтов в противодействии феномену расовой, национальной и религиозной нетерпимости.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/667
Appears in Collections:Боротьба зі злочинністю: теорія та практика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdfукр257.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.