Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6665
Title: Удосконалення правового регулювання прав громадян України на публічну службу в умовах децентралізації влади та євроінтеграції.Perfection of Legal Regulation for Ukrainian Citizens’ Rights to Civil Service Amidst Decentralization of Power and Eurointegrational
metadata.local.udk: 342.722:341.1/8
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Сьох, К. Я.
Sokh, K.
Keywords: публічна служба;право на державну службу;право на службу в органах місцевого самоврядування;децентралізація;євроінтеграційні процеси;public service;citizens’ rights to state service;citizens’ rights to serve in local self-governance;Decentralization;Eurointegrational processes
Issue Date: 2018
Abstract: Розглянуто напрями вдосконалення конституційно-правового регулювання прав громадян на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації та євроінтеграційних процесів. Сформульовано висновки та пропозиції щодо оптимізування механізмів цього конституційного права. Зазначено, що для продуктивної роботи органів і посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування, розвитку держави необхідно, передусім, удосконалити нормативно-правову базу, яка регулює та забезпечує право громадян на державну службу і службу в органах місцевого самоврядування. Ідеться про внесення змін до Конституції України стосовно децентралізації, що надасть можливість ефективно функціонувати органам державної влади й органам місцевого самоврядування, їхнім посадовим особам – підвищувати кваліфікацію та професіоналізм, на належному рівні забезпечити інтереси й потреби населення.The Article is devoted to the analysis to perfectionalize constitutional legal regulation for Ukrainian citizens’ rights to civil service and service in local self-government bodies amidst decentralization of power and Eurointegrational processes. Herein formulated has been inference and suggestions regarding perfectioning the provision of this constitutional right. After analyzing the legal regulation of the right of citizens to public service in we can say, for efficient work of state power agencies and offices, for the development of the state, first of all, it is necessary to perfectionalize the legislative regulation that regulates and provides for the citizens’ right to state service and service in local self-governance. It also deals with amending the Constitution of Ukraine in the concern of decentralization, that enables the state power and local selfgovernance agencies and bodies and their officers to efficiently function, to upgrade qualifications and professionalism, to duly secure interests and demands of the population.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6665
Appears in Collections:Законодавче врегулювання правозастосування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf583.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.