Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/666
Title: РОБОТА З РЕЧОВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ.THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF WORK WITH MATERIAL SOURCES OF FORENSIC INFORMATION WHEN INVESTIGATING CRIMES
metadata.local.udk: 343.983:343.144
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Рогатюк, Ігор Володимирович
Rohatiuk, Igor
Keywords: криміналістична інформація; речові докази;;судова експертиза; розслідування злочинів.;криминалистическая информация; вещественные доказательства;;судебная экспертиза; расследование преступлений.;forensic information; evidence;;forensics; crime investigation.
Issue Date: 2014
Abstract: Розкрито теоретичні та практичні аспекти роботи з речовими джерелами криміналістичної інформації під час розслідування злочинів. Проаналізовано правову природу таких джерел, визначено головні етапи роботи з окремими їх категоріями під час розслідування злочинів.Раскрыты теоретические и практические аспекты работы с вещественными источниками криминалистической информации при расследовании преступлений. Проанализирована правовая природа указанных источников, определены основные этапы работы с отдельными их категориями в процессе расследования преступлений.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/666
Appears in Collections:Боротьба зі злочинністю: теорія та практика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdfукр255.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.