Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/657
Title: Запобігання злочинам, що призводять до надзвичайних ситуацій у виправних колоніях. Crime, which leads emergency in penitentiary: problems of theory and practice.
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Предотвращение преступлений, приводящих к чрезвычайным ситуациям в исправительной колонии.
Authors: Чернявський, Сергій Сергійович
Chernyavsky, Sergiy
Issue Date: 2014
Abstract: Запобігання злочинам, що призводять до надзвичайних ситуацій у виправних колоніях: Проблеми теорії та практики Теоретичні та практичні питання вдосконалення протидії злочинам, що вчиняються в установах Державної пенітенціарної служби, на сьогодні залишаються в центрі уваги як учених- кримінологів, так і уповноважених державних органів та правозахисних організацій. Науковий інтерес особливо пожвавився після реорганізації відомства в 1999 році. Незважаючи на реалізацію скоординованої державної політики щодо протидії правопорушенням у системі органів виконання покарань, їх рівень залишається тривожним. Причиною є соціально негативна характеристика осіб, які утримуються у виправних колоніях (з 143 тис. осіб, які трималися в 182 установах Державної пенітенціарної служби, 16,3 тис. відбували покарання за умисне вбивство, 9,5 тис. – за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, 28,5 тис. – за тяжкі та особливо тяжкі злочини проти власності, 2,3 тис. – за зґвалтування). Предотвращение преступлений, приводящих к чрезвычайным ситуациям в исправительной колонии: Проблемы теории и практики Проблемы совершенствования противодействия преступлениям в учреждениях Государственной пенитенциарной службы всегда остаются в центре внимания как ученых- криминологов, так и уполномоченных государственных органов и правозащитных организаций. Научный интерес особенно оживился после реорганизации ведомства в 1999 г. Несмотря на реализацию скоординированной государственной политики по противодействию правонарушениям в системе органов исполнения наказаний, их уровень остается тревожным. Сказывается социально негативная характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях (с 143 тыс. человек, которые содержались в 182 учреждениях Государственной пенитенциарной службы в 2003 году, 16,3 тыс. отбывали наказание за умышленное убийство, 9,5 тыс. – за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, 28,5 тыс. – за тяжкие и особо тяжкие преступления против собственности, 2,3 тыс. – за изнасилование). Crime, which leads emergency in penitentiary: problems of theory and practice Problems improvement combating crime in the institutions of the State Penitentiary Service are always in the spotlight as scientists, criminologists, and authorized state bodies and human rights organizations.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/657
Appears in Collections:Рецензія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chernivskiy_en.pdfанг.222.8 kBAdobe PDFView/Open
chernavskiy_rus.pdfрос.223.26 kBAdobe PDFView/Open
cherniavskuy_ua.pdfукр.263.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.