Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ Community home page

Logo

Науковий журнал • Виходить друком чотири рази на рік • Заснований 1996 року • Засновник: Національна академія внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 19326-9126 ПР від 13.08.2012 • Включений до переліку фахових видань з юридичних наук (наказ МОН України від 29.12.2014 № 1528) • Рекомендований вченою радою Національної академії внутрішніх справ

 • Рік заснування: 1996
 • Проблематика: Наукове забезпечення законотворчого процесу, правозастосовної практики в державі, висвітлення проблем юридичної та суміжних наук та їх роль в удосконаленні правоохоронної діяльності
 • Свідоцтвопро державну реєстрацію: КВ № 19326-9126 ПР від 13.08.2012
 • Фахова реєстрація МОН України: наказ МОН України від 29.12.2014 № 1528
 • Періодичність: 4 рази на рік
 • Мова видання: українська, російська, англійська
 • Засновник: Національна академія внутрішніх справ
 • Голова редакційної колегії: Чернєй Володимир Васильович
 • Заступники голови редакційної колегії: Гусарєв Станіслав Дмитрович, Чернявський Сергій Сергійович
 • Відповідальний редактор редакційної колегії: Лошицький Михайло Васильович
 • Члени редколегії: Василевич В.В., Відацкі Я., Джужа О.М., Дудуров О.О., Заіка Ю.О., Карп С., Колб О.Г., Колодій А.М., Костицький М.В., Кузьменко О.В., Лук'янчинков Є.Д., Никифорчук Д.Й., Олефір В.І., Орлов Ю.Ю., Погорецький М.А., Савченко А.В., Удалова Л.Д., Шакун В.І.
 • Оформлення, комп’ютерний набір і верстка: Миронець Ю.А., Антіпова О.П., Шумко Я.В.
 • Адреса редакції: вул. Народного ополчення, 9, м. Київ, Україна, 03035

Browse