Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/589
Title: Захист персональних даних: проблеми внутрішньодержавного, наднаціонального і міжнародно-правового регулювання. Personal data protection: the problems within the national, supranational and international legal regulation.
metadata.local.udk: 342.7
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Камінська, Наталія Василівна
Kaminska, Natalіa
Keywords: персональні дані; конфіденційна інформація; інформація про особу;;правове регулювання; захист; національне законодавство; міжнародно-правові акти.;personal data; confidential information; information about individual rights;;protection; national legislation; international law.
Issue Date: 2015
Abstract: Розглянуто питання захисту персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” 2010 року, що зумовило появу проблем як теоретичного, так і практичного характеру. Зокрема, важливим є здійснення аналізу правової основи процесу захисту персональних даних, узагальнення норм міжнародного і наднаціонального права, зарубіжного досвіду в цій сфері. Це дозволяє з’ясувати відповідність національного законодавства існуючим міжнародним стандартам, визначити шляхи підвищення його ефективності, усунення суперечностей та прогалин.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/589
Appears in Collections:Теоретичні проблеми правознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49.pdfанг.148.53 kBAdobe PDFView/Open
17.pdfукр.245.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.