Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/5881
Titre: ГІПНОЗ, ЯК СКЛАДОВА СПОСОБУ ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОРГАНІЗОВАНИХ ГРУП І ЗЛОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, СФОРМОВАНИХ НА ЕТНІЧНІЙ ОСНОВІ
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Auteur(s): Севрук, Володимир Геннадійович
Date de publication: 24-nov-2016
URI/URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/5881
Collection(s) :Правові реформи в Україні: реалії сьогодення

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
ПРАВОВІ РЕФОРМИ_p245-251.pdf268.19 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.