Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/564
Title: Правові аспекти оперативно-розшукової діяльності кримінальної поліції.Legal Aspects of the Operative-Search Activity Performance by the Criminal Police
metadata.local.udk: 351.764
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Правовые аспекты оперативно-розыскной деятельности уголовной полици
Authors: Ємець, Олег Миколайович
Yemets, Oleh
Keywords: злочин; кримінальна поліція; оперативні підрозділи;;оперативно-розшукова діяльність; оперативно-розшукові заходи.;преступление; криминальная полиция; оперативные подразделения;;оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскные мероприятия.;crime; criminal police; operational units;;operative-search activity; operative-search actions.
Issue Date: 2015
Abstract: Представлено результати аналізу правових засад здійснення оперативно-розшукової діяльності правоохоронними органами України. На підставі дослідження положень окремих законів України визначено юридичні проблеми реалізації зазначеної діяльності кримінальною поліцією, а також запропоновано відповідні зміни до чинного законодавства для їх розв’язання.Представлены результаты анализа правовых основ проведения оперативно-розыскной деятельности правоохранительными органами Украины. На основании исследования положений некоторых законов Украины определены юридические проблемы реализации данной деятельности криминальной полицией, а также предложены соответствующие изменения действующего законодательства для их разрешения.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/564
Appears in Collections:Діяльність працівників правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdfукр163.56 kBAdobe PDFView/Open
18 (1).pdfрос163.56 kBAdobe PDFView/Open
18 (2).pdfукр168.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.