Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/5460
Title: Криміналістична фотографія та відеозапис.Forensic photography and video
metadata.local.vid: Інші твори наукового, науково-правктичного, навчального, навчально-методичного, довідкового та іншого характеру.
metadata.local.department: Кафедра криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ №2
Other Titles: Криминалистическая фотография и видеозапись
Authors: Кобилянський, Олег Леонідович
Кофанов, Андрій Віталійович
Kobylyanskiy, Oleg
Kofanov, Andrii
Keywords: криміналістична фотографія;відеозапис;розслідування злочинів;огляд місця події;слідчі дії;оперативно-розшукові заходи;криминалистическая фотография;видеозапись;расследование преступлений;осмотр места происшествия;следственные действия;оперативно-розыскные мероприятия;forensic photography;video recording;investigation of crimes;crime scene investigation;investigative actions;operational-search activities
Issue Date: 2009
Abstract: Програма спеціального курсу відображає наукові, правові та загальнотеоретичні положення криміналістичної фотографії та відеозапису, особливості використання її при проведенні слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. The special course program reflects the scientific, legal and general theoretical provisions of forensic photography and video recording, the specifics of its use in conducting investigative actions and operational search activities.Программа специального курса отражает научные, правовые и общетеоретические положения криминалистической фотографии и видеозаписи, особенности использования ее при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/5460
Appears in Collections:Інші навчальні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навч.програма КФ.pdf559.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.