Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/5453
Title: Антитерористичний спецназ: сили, засоби і технології протидії тероризму, організованій злочинності і корупції (вітчизняний і світовий досвід психофізіологічної, професійної і спеціальної криміналістичної підготовки).Anti-terrorist special forces: forces, means and technologies of combating terrorism, organized crime and corruption (domestic and world experience of psychophysiological, professional and special forensic training)
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.department: Кафедра криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ №2
Other Titles: Антитеррористический спецназ: силы, средства и технологии противодействия терроризму, организованной преступности и коррупции (отечественный и мировой опыт психофизиологической, профессиональной и специальной криминалистической подготовки)
Authors: Кофанов, Андрій Віталійович
Kofanov, Andrii
Кобилянський, Олег Леонідович
Kobylyanskiy, Oleg
Біленчук, Петро Дмитрович
Bilenchuk, Peter
Макоцей, Іван Йосипович
Makotsey, Ivan
Keywords: антитерористичний спецназ;структура антитерористичного спецназу;підготовка фахівців спецназу;вітчизняний і міжнародний антитерористичний спецназ;діяльність антитерористичних підрозділів України;антитеррористический спецназ;структура антитеррористического спецназа;подготовка специалистов спецназа;отечественный и международный антитеррористический спецназ;деятельность антитеррористических подразделений Украины;anti-terrorist special forces;anti-terrorist special forces structure;special forces specialist training;domestic and international anti-terrorist special forces;activity of antiterrorist units of Ukraine
Issue Date: 2009
Abstract: В книзі представлена консолідована система психофізіологічної, професійної і спеціальної криміналістичної підготовки антитерористичних підрозділів спецназу. Фахівці називають цю методику унікальним вітчизняним здобутком, оскільки в ній узагальнений багатолітній досвід експериментальних наукових досліджень, проведених Інститутом кібернетики Академії наук України спільно з фахівцями органів правопорядку України. The book presents a consolidated system of psychophysiological, professional and special forensic training of anti-terrorist units of the Special Forces. Experts call this technique a unique domestic achievement, since it summarizes the many years of experimental research carried out by the Institute of Cybernetics of the Academy of Sciences of Ukraine together with specialists of the Ukrainian law-enforcement bodies. В книге представлена консолидированная система психофизиологической, профессиональной и специальной криминалистической подготовки антитеррористических подразделений спецназа. Специалисты называют эту методику уникальным отечественным достижением, поскольку в ней обобщенный многолетний опыт экспериментальных научных исследований, проведенных Институтом кибернетики Академии наук Украины совместно со специалистами органов правопорядка Украины.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/5453
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Антитерористичний спецназ М.pdf4.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.