Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/538
Title: Основні напрями діяльності прокуратури усрр у період колективізації сільського господарства (1927–1933 рр.). Main directions of ussr prosecutor’s office activity in the period of agriculture collectivization (1927–1933).
metadata.local.udk: 340.0(477):347.963:343.163
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Губар, Сергій Володимирович
Gubar, Serhii
Keywords: прокуратура; колективізація; хлібозаготівлі;;куркульство; революційна законність.;prosecutor’s office; collectivization; grain reserves;;kulaks; revolutionary legitimacy.
Issue Date: 2015
Abstract: Визначено пріоритетні напрями діяльності та завдання, що ставилися перед прокуратурою УСРР у період колективізації сільського господарства. Встановлено, що діяльність органів прокуратури УСРР на рубежі 1920–1930-х рр. визначалася керівництвом ВКП(б) і мала на меті реалізацію державного господарсько-політичного курсу направленого на радикальну зміну соціально-економічних відносин в українському селі.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/538
Appears in Collections:Історичні аспекти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67.pdfанг.151.11 kBAdobe PDFView/Open
33.pdfукр.215.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.