Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4683
Title: Слідчим огляд: поняття та види
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Лук'янчиков, Євген Дмитрович
Лук'янчиков, Борис Євгенович
Keywords: слідчі (розшукові дії);огляд;слідчий;прокурор;слідчий суддя;поняті;житло;інше володіння особи;учасники огляду;следственные (розыскные) действия;осмотр;следователь;прокурор;следственный судья;понятые;жилище;иное владение лица;участники осмотра
Issue Date: 2013
Abstract: Прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України, введення нового засобу пізнавальної діяльності — слідчих (розшукових) дій та врегулювання технології їх проведення вимагає поглибленого дослідження правових норм, що регулюють цю діяльність, розроблення наукових рекомендацій щодо і'х удосконалення і впровадження у практику.Принятие нового Уголовного процессуального кодекса Украины, отнесение к средствам познавательной деятельности по расследованию уголовных правонарушений следственных (розыскных) действий и урегулирование технологии их производства ставит задачу углубленного исследования правовых норм, которые регулируют данную деятельность и разработки научных рекомендаций по их дальнейшему совершенствованию и внедрению в практику.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4683
Appears in Collections:#1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47.pdf195.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.