Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4681
Title: Окремі аспекти діяльності слідчих та оперативних працівників щодо виявлення та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Користін, Олександр Євгенійович
Тихонова, Олена Вікторівна
Keywords: фінансова безпека держави;легалізація злочинних доходів;слідчий;;оперативний працівник;оперативно-розшукова справа;финансовая безопасность государства;легализация преступных доходов;следователь;оперативный сотрудник;оперативно-розыскное дело;financial security of the state;money laundering;the investigator;operating officer;operational-search case
Issue Date: 2013
Abstract: Розглянуто особливості діяльності слідчих та оперативних працівників у виявленні та розслідуванні злочинів, передбачених ст. 209 КК України. Проаналізовано окремі положення нормативно- правових актів, які врегульовують досліджуване питання. Рассмотрены особенности деятельности следователей и оперативных сотрудников при выявлении и расследовании преступлений, предусмотренных ст. 209 УК Украины. Проанализированы отдельные положения нормативно-правовых актов, которые регулируют данный вопрос.Were the features of the activities of investigators and operational staff in the detection and investigation of crimes under Art. 209 of the Criminal Code. Were analyzed certain provisions of legal acts that regulate the issue.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4681
Appears in Collections:#1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45.pdf196.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.