Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4663
Title: Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми підготовки та проведення
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Благута, Роман Ігорович
Keywords: слідчі (розшукові) дії;негласні слідчі (розшукові) дії;оперативно-розшукова діяльність;джерела доказів у кримінальному провадженні;следственные (розыскные) действия;негласные следственные (розыскные) действия;оперативно-розыскная деятельность;источники доказательств в уголовном производстве;consequence (search) actions;secret consequence (search) actions;operativno-rozshukova activity;sources of proofs are in criminal realization
Issue Date: 2013
Abstract: Проаналізовано поняття, правові підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Висвітлено дискусійні питання щодо співвідношення категорії оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії, суб'єктів цих дій та правової регламентації їх проведення для досягнення мети кримінального провадження.Проведен анализ понятия, правовых оснований проведения негласных следственных (розыскных) действий. Освещены дискуссионные вопросы относительно соотношения категории оперативно-розыскные мероприятия и негласные следственные (розыскные) действия, субъектив этих действий и правовой регламентации их проведения для достижения цели уголовного производства. Проведен анализ понятия, правовых оснований проведения негласных следственных (розыскных) действий. Освещены дискуссионные вопросы относительно соотношения категории оперативно-розыскные мероприятия и негласные следственные (розыскные) действия, субъектив этих действий и правовой регламентации их проведения для достижения цели уголовного производства.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4663
Appears in Collections:#1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27.pdf185.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.