Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4662
Title: Судовий контроль за дотриманням прав людини згідно з кримінальним процесуальним законодавством України
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Марчак, Віталій Ярославович
Keywords: права та свободи людини;судовий контроль;досудове розслідування;права и свободы человека;судебный контроль;досудебное расследование;human rights and freedoms;judicial review;pretrial investigation
Issue Date: 2013
Abstract: Проаналізовано механізм здійснення судового контролю за дотриманням прав людини відповідно до норм нового кримінального процесуального законодавства України. Досліджено одну з основних функцій судового контролю у кримінальному провадженні, яка зобов'язана визнати недопустимими докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.Проанализирован механизм осуществления судебного контроля за соблюдением прав человека в соответствии с нормами нового уголовного процессуального законодательства Украины. Исследована одна из основных функций судебного контроля в уголовном производстве, которая заключается в обязательстве суда признать недопустимыми доказательства, полученные в результате существенного нарушения прав и свобод человека.The article analyzes making of judicial review of human rights observance in accordance with the norms of new criminal procedural legislation of Ukraine. It researches one of the main functions of judicial review in criminal investigation: to recognize evidence taken with violation of human rights and freedoms to be impermissible.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4662
Appears in Collections:#1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf205.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.