Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4635
Title: Юридико-психологічна характеристика зґвалтування.Legal-psychologycal description of raping.
metadata.local.udk: 159:343.915
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 19.00.06 – юридична психологія; 081 – Право
Authors: Шмерецький, Єгор Євгенович
Shmeretsky, Egor
Keywords: raping;violent actions;criminally-psychological types of rapists;typical situations of rape;psychological help to the victims of sexual violence
Issue Date: 2018
Abstract: В дисертації надано характеристику зґвалтування з позицій юридичної психології, визначена психологічна природа системи детермінант та механізмів такого протиправного діяння, запропоновано систему профілактичних та психологічних заходів протидії згвалтуванню. Зокрема, автором обґрунтовано, що психічний вплив на жертву слід вважати не менш вагомим засобом подолання опору потерпілої особи, ніж фізичне насильство, оскільки в означених ситуаціях важливий не сам ступінь докладання фізичних зусиль, а переживання загрози зґвалтування як реальної. Це потребує внесення коректив у представлену в теорії кримінального права позицію, згідно з якою насильство завжди пов’язане з подоланням опору потерпілої, тобто воно має місце лише у випадках, коли активний опір не залишає у винного сумнівів відносно її небажання вступати в статевий контакт. При цьому не враховується, що потерпіла може втратити таку здатність через страх, позамежовий негативний вплив на її емоційно-вольову сферу, розуміння безперспективності опору через нерівні фізичні можливості, тощо.The problem of sexual violence and his consequences exists during all history of humanity, but she became the article of scientific researches only in 70th of ХХ. Partly it is explained by that as a result of action of social norms, taboos, stigme and intimate character of relations between a man and woman facts of such violence not made public, and statistics in relation to them is understated or in general is absent.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4635
Appears in Collections:19.00.06 – юридична психологіяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.