12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Página de inicio de la colección

Buscar
Suscribirse para recibir un correo electrónico cada vez que se introduzca un ítem en esta colección. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 70
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2019-03Розслідування умисних вбивств, учинених на замовлення з використанням вибухових пристроїв. Investigation of murders committed on the orders using explosives.Воронін, Володимир Іванович; Voronin, Volodymyr
2019-03Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів. Evidence within Criminal Proceedings on Crimes Related to the Obstruction of Journalists’ Legitimate Professional Activities.Ковтун, Олександр Вікторович; Kovtun, Oleksandr
2019-03Правові та організаційні засади обшуку у кримінальному провадженні. Legal and organizational foundations of the search in criminal proceedings.Комарова, Марта Василівна; Komarova, Marta
2019-01Детектив Національного антикорупційного бюро України як суб’єкт кримінальних процесуальних правовідносин Detective of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine as a subject of criminal procedural legal relationsВойтюк, Роман Віталійович; Voitiuk, Roman
2019-01Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель Proof in criminal proceedings related to the conducting of public procurement.Спусканюк, Артем Юрійович; Spuskaniuk, Artem
2019-01Криміналістика в Україні у ХХ – на початку ХХІ ст. (історико-теоретичне дослідження) Forensic science in Ukraine in XX – beginning of the XXI centuries (historical-theoretical study)Юсупов, Володимир Васильович; Iusupov, Volodymyr
2019-01Використання спеціальних знань під час проведення слідчого експерименту Use of special knowledge during the performance of investigative experimentДаніч, Євгенія Олександрівна; Danich, Ievheniia
2018-12Криміналістична ідентифікація за уявним образом під час пред’явлення для впізнання Forensic identity by imagining when presented for identificationБезкоровайний, Богдан Вікторович; Bezkorovainyi, Bohdan
2018-12Розслідування умисних вбивств, учинених при перевищенні меж необхідної оборони Investigation of intentional homicide committed with use of excessive force in self-defenceГруздь, Олександр Іванович; Hruzd, Oleksandr
2018-11Використання висновків ревізій у кримінальному провадженні Use of revision’s (audit’s) findings in criminal proceedingsНеганов, Віктор Вадимович; Nehanov, Viktor
2018-11Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї як засада у кримінальному провадженні Freedomfromself-disclosure and the right not to testify against closerelatives and family membersas a principle of criminal proceedingsХижна, Оксана Романівна; Khyzhna, Oksana
2018-11Таємниця спілкування як засада кримінального провадження The secret of communication as the basis of criminal proceedingsСавляк, Інна Ігорівна; Savliak, Inna
2018-11Процесуальний порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з втручанням у приватне спілкування Procedural procedure for conducting unclassified investigative (search) actions related to interference with personal communicationШерудило, Володимир Олександрович; Sherudylo, Volodymyr
2018-09Правове регулювання запобіжних заходів у кримінальному провадженні Legal regulation of preventive measures in criminal proceedingsСереда, Катерина Олександрівна; Sereda, Kateryna
2018-10Показання потерпілого як джерело доказів у кримінальному провадженні. Victim’s testament as a source of evidence in criminal process.Сольонова, Олександрія Олександрівна; Solonova, Oleksandria
2018-10Розслідування порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. Investigation of violations of rules concerning the safe use of industrial products or the safe operation of buildings and structuresВойтович, Ярослав Вячеславович; Voitovych, Iaroslav
2018-10Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти безпеки виробництва. Use of special knowledge in the investigation of crimes against the safety of production.Тимофєєва, Неля Василівна; Tymofeeva, Nelia
2018-06Забезпечення прав особи на досудовому розслідуванні. Protection of Human Rights at Pre-trial Investigation Stage.Мельниченко, Андрій Валерійович; Melnychenko, Andrii
2018Теоретичні, правові та праксеологічні основи кримінальної процесуальної діяльності прокурора у досудовому розслідуванні. Theoretical, legal and praxis bases of prosecutor’s criminal procedural activity in pre-trial investigation.Рогатюк, Ігор Володимирович; Rogatyuk, Igor
2018-06-25Слідчий як суб’єкт кримінального провадження.Investigator as a subject of criminal proceedings.Лисецький, Олексій Олександрович; Lysetskyi, O.
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 70