Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4460
Title: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ НАПРЯМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Authors: Охріменко, І. М.
Keywords: юриспруденція;психологія;психологічне забезпечення;правоохоронна діяльність;оперативно-розшукова діяльність;юридична психологія;працівники оперативних підрозділів
Issue Date: 2013
Abstract: Присвячено аналізу напрямів системи психологічного забезпечення професійної діяльності працівників оперативних підрозділів. Висловлено думку, що на тлі стрімкого проникнення в оперативну практику результатів спеціальних досліджень особливої уваги набуває насичення її сучасними досягненнями саме практичної психології. Зазначено, що професійна діяльність правоохоронців відповідно до змін криміногенного елементу, постійно розвиваючись, потребує залучення вдосконаленого прикладного інструментарію.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4460
Appears in Collections:# 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf285.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.