# 2 Page d'accueil de la collection

Naviguer
Abonnez-vous à cette collection afin de recevoir un avis quotidien des derniers ajouts. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 27
Date de publicationTitreAuteur(s)
2013Титул. Зміст.-
2013ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИСахнік, О. В.
2013HISTORY DOCTRINE OF PSYCHOSOMATIC DISORDERS AND PSYCHOSOMATIC DISEASESSheleg, L. S.
2013РІВНІ ФІЗИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІДідковський, В. А.
2013СИТУАЦІЙНІ МОДЕЛІ РУХОВОЇ ТА МОТИВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ОЗБРОЄНОГО СУПРОТИВНИКАБондаренко, В. В.
2013ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ-ЮРИСТАКримець, О. І.
2013СТАВЛЕННЯ ДО РИЗИКУ ЯК ЧИННИК, ЩО ВПЛИВАЄ НА МОТИВАЦІЮ ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ДО ПОДАЛЬШОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІХлонь, О. М.
2013ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕСТРУКТИВНИХ ДИНАМІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВАлександров, Д. О.
2013КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ НАПРЯМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВОхріменко, І. М.
2013НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА ПІДСТАВІ УГОД ЯК НАПРЯМ ГУМАНІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇБерназ, В. Д.; Меркулова, Ю. В.
2013ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ Є. МАЛАНЮКА)Рудницька, Л. В.
2013ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА КОРОТКОЧАСНА ПАМ’ЯТЬ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ПІСЛЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИШАХВільготська, І. О.; Лук’яненко, І. А.
2013ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДЕННЯ ТАКТИКОСПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН* У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИДука, О. А.
2013ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОСТРІЛЕЦЬКИХ НАВИЧОК КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИНестеренко, А. В.
2013ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИМартишко, А. Ю.; Рябуха, О. С.
2013ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ МВС УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ СПЕЦІАЛЬНОЮ ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮКузенков, О. В.
2013ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ ТА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВБутов, С. Є.; Решко, С. М.; Ємчук, О. І.
2013ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯБірюков, П. В.
2013ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯБірюков, П. В.
2013ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ (СЕМІОТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)Павлишин, О. В.
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 27