Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4339
Title: Документування результатів огляду місця події: правові і криміналістичні основи фіксації доказової інформації.Documenting the results of the review of the place of the event: the legal and forensic grounds for fixing evidence
metadata.local.vid: Монографії, наукові звіти, аналітичні огляди.
metadata.local.department: Кафедра криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ №2
Other Titles: Документирование результатов осмотра места происшествия: правовые и криминалистические основы фиксации доказательственной информации
Authors: Біленчук, Петро Дмитрович
Кофанов, Андрій Віталійович
Кобилянський, Олег Леонідович
Скільська, Любов Дмитрівна
Bilenchuk, Peter
Kofanov, Andrii
Skilskaya, Lubov
Keywords: фіксація;документування;результати;огляд місця події;право;криміналістика;основи фіксації;доказова інформація;fixation,;documentation;results,;review of the place of the event;law,;criminology;foundations of fixation,;evidence;фиксация,;документирование;результаты;осмотр места происшествия;право;криминалистика;основы фиксации;доказательственная информация
Issue Date: 2009
Abstract: В монографічному дослідженні аналізуються наукові засади тактики огляду місця події. Поглиблено досліджуються правові і криміналістичні основи документування доказової інформації на досудовому слідстві. Для студентів, викладачів вищих закладів освіти, науковців, працівників органів правопорядку, спецслужб і правозахисних організацій. The monographic research analyzes the scientific principles of the tactics of reviewing the place of the event. The legal and forensic principles of documenting evidence on pre-trial investigation are studied in depth. For students, teachers of higher educational institutions, academics, law enforcement officials, special services and human rights organizations. В монографическом исследовании анализируются научные основы тактики осмотра места происшествия. Углубленно исследуются правовые и криминалистические основы документирования доказательственной информации на досудебном следствии. Для студентов, преподавателей высших учебных заведений, научных работников, работников органов правопорядка, спецслужб и правозащитных организаций.
Description: Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Скільська Л.Д. Документування результатів огляду місця події: правові і криміналістичні основи фіксації доказової інформації. – Монографія / За ред. П.Д. Біленчука. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 88 с. – (Серія „Запобігання, протидія, розслідування злочинів”).
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4339
Appears in Collections:Навчальні посібники. Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДОКУМЕНТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ.pdf995.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.