Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4336
Title: Системна інформатизація діяльності органів дізнання та досудового слідства: системологія, кібернетика, консолідована аналітика, безпека.System informatization of activity of bodies of inquiry and pre-trial investigation: systemology, cybernetics, consolidated analytics, safety
metadata.local.vid: Монографії, наукові звіти, аналітичні огляди.
metadata.local.department: Кафедра криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ №2
Other Titles: Системная информатизация деятельности органов дознания и досудебного следствия: системология, кибернетика, консолидированная аналитика, безопасность
Authors: Біленчук, Петро Дмитрович
Кофанов, Андрій Віталійович
Кобилянський, Олег Леонідович
Міщенко, Борис Васильович
Bilenchuk, Peter
Kofanov, Andrii
Kobylyanskiy, Oleg
Mischenko, Boris
Keywords: система інформатизації;діяльність органів дізнання та досудового слідства;системологія;кібернетика;консолідована аналітика;безпека;activity of the bodies of inquiry and pre-trial investigation;informatization system;systemology;cybernetics;consolidated analytics;security;система информатизации;деятельность органов дознания и досудебного следствия;системология;кибернетика;консолидированная аналитика;безопасность
Issue Date: 2010
Abstract: У монографічному дослідженні аналізуються пріоритетні напрямки інформатизації органів досудового слідства. Для студентів і викладачів юридичних навчальних закладів. The monographic research analyzes the priority directions of informatization of pre-trial investigation bodies. For students and teachers of legal education institutions. В монографическом исследовании анализируются приоритетные направления информатизации органов досудебного следствия. Для студентов и преподавателей юридических учебных заведений.
Description: Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Міщенко В.Б. Системна інформатизація діяльності органів дізнання та досудового слідства: системологія, кібернетика, консолідована аналітика, безпека. – Монографія. – Київ: КИЙ, 2010. – 80 с. – (Серія „Автоматизація, комп’ютеризація, інформатизація”).
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4336
Appears in Collections:Навчальні посібники. Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Системна інформатизація.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.