12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 34
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-08Конституційно-правові засади створення і діяльності органів державної влади та управління радянської України в 1920–1930-х роках. Constitutional and legal bases of creation and activity of bodies of state power and administration of Soviet Ukraine in 1920-1930s.Дудченко, Оксана Сергіївна; Dudchenko, O.S.
2021-08Законодавча діяльність в умовах динамічного розвитку інформаційних технологій. The legislative activity in the conditions of dynamic development of information technologies.Сергєєв, Кирило Олександрович; Serhieiev, K. O.
2021-08Інститут інтерпретації (тлумачення) в європейському контрактному праві: теоретико-цивілістичні засади. Interpretation in European Contract Law: theoretical and civilistic framework.Гайдулін, Олександр Олександрович; Haidulin, Oleksandr
2021-04Неупередженість судової влади як гарантія забезпечення прав людини: теоретико-правове дослідження. Impartiality of the judiciary as a guarantee of human rights: a theoretical and legal study.Чабан, Наталія Анатоліївна; Chaban, Nataliia
2021-04Правозахисна функція держав Центральної Європи: теоретичні та порівняльно-правові аспекти. Human rights function of Central European states: theoretical and comparative legal aspects.Копча, Василь Васильович; Kopca, Vasyl
2021-03НКВС – МВС УРСР (1934 – 1954 рр.): структурна побудова та функції (історико-правове дослідження). MIA of the USSR (1934 - 1954): structural construction and functions (historical and legal research).Пристайко, Олена Володимирівна; Prystaiko, Olena
2021-03Теоретико-правові засади державної політики у сфері цивільної безпеки в Україні. . Theoretical and Legal Principles of State Policy in the Field of Civil Security in Ukraine.Тихомиров, Денис Олександрович; Tykhomyrov, Denys
2021-03Теоретико-правові засади судового правозастосування. Theoretical and legal principles of judicial law enforcement.Копитова, Олена Сергіївна; Kopytova, Olena
2021-03Охорона культурної спадщини в Україні: історико- й теоретико-правове дослідження. Protection of cultural heritage in Ukraine: historical and theoretical legal research.Мазур, Тамара Вікторівна; Mazur, Tamara
2020-09Законодавчі основи становлення та розвитку кримінально-виконавчої системи України (1990–2005 рр.). Legislative framework for formation and development of criminal-executive system of Ukraine (1990–2005).Осауленко, Андрій Олександрович; Osaulenko, Andrii
2020-09Співвідношення принципів та норм права у правових системах України та Європейського Союзу. Correlation of principles and norms of the law in the legal systems of Ukraine and the European Union.Станько, Ірина Ярославівна; Stanko, Iryna
2020-09Техніко-юридичні та методологічні засади оприлюднення нормативно-правових актів. Technical, juridical and methodological basics of the normative and legal acts promulgation.Андрусів, Людмила Михайлівна; Andrusiv, Liudmyla
2019-12Юридико-лінгвістична теорія правознавства. Legaland linguistic theory of jurisprudence.Мінченко, Ольга Василівна; Minchenko, Olha V.
2019-10Надзвичайні закони в системі законодавства: теоретико-правові аспекти. Extraordinary laws in the legal system: theoretical and legal aspects.Барчук, Андрій Олегович; Barchuk, Andrii O.
2019-10Правові форми реалізації функцій сучасної держави Україна. The Legal Forms of Executing the Functions of the Modern State of Ukraine.Мельничук, Світлана Миколаївна; Melnychuk, Svitlana M.
2019-10Правовий режим державної території (теоретико-правове дослідження). Legal Regime of the State Territory (theoretical and legal research).Паламарчук, Вікторія Андріївна; Palamarchuk, Viktoriia A.
2019-05Історико-правовий аналіз розвитку функцій прокуратури України. Historico-legal analysis of the functions of Prosecution Service of Ukraine.Жувака, Сергій Олександрович; Zhuvaka, Serhii
2019-05Концепція солідаризму: історія, теорія та практика впровадження в Україні. The concept of solidarity: history, theory and practice of implementation in Ukraine.Шевченко, Олена Станіславівна; Shevchenko, Olena
2019-01-27Юридична відповідальність у публічному праві. Legal liability in public law.Терещук, Микола Миколайович; Tereshchuk, M.
2019-01-27Юридична консультативна діяльність: теоретикоправове дослідження.Legal advisory activity: theoretical and legal research.Волошина, Яна Леонідівна; Voloshyna, I.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 34