2017 рік Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи

Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 24 листопада 2017 року) Частина 1

Актуальні проблеми досудового розслідування

Збірник тез міжвідомчої науково-практичної конференції (5 липня 2017 року)

Актуальні проблеми кримінального права

Матеріали VIІІ міжвузівської науково-теоретичної конференції (Київ, 16 листопада 2017 року) присвячена пам’яті професора П.П. Михайленка

Застосування іноземної мови при викладанні кримінально-правових дисциплін

Матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 30 червня 2017 року)

Кафедра теорія держави та права: етапи становлення та перспективи розвитку

Матеріали науково-теоретичної конференції (Київ, 2 червня 2016 року)

Корупційна злочинність у міжнародному вимірі: форми, методи та засоби протидії

Матеріали Міжнародного круглого столу (Київ, 9–10 листопада 2017 року)

Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення

Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Київ, 24 березня 2017 року) Частина 2

Основні напрями та проблеми протидії наркоманії

Матеріали круглого столу (Київ, 06 лютого 2017 року)

Особливості нормотворчих процесів щодо адаптації законодавства України до Європейського Союзу

Матеріали науково - практичної конференції (Київ, 28 березня 2017 року)

Становлення та розвиток Національної поліції України і Національної гвардії України в умовах Євроінтеграції

Матеріали підсумкової науково-теоретичної конференції ( Київ, 3 березня 2017 року)

Тіньова економіка в Україні

Бібліографічний покажчик літератури

Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії

Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 23 червня 2017 року)

Формування національної правової системи України в контексті євроінтеграційних процесів

Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 21 квітня 2017 року)

Юридична наука як правова основа інноваційного розвитку України

Збірник тез підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства здобувачів вищої освіти навчально-наукового інституту №1 НАВС (13 квітня 2017 року) Частина 2

Юридична наука як правова основа інноваційного розвитку України

Збірник тез підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства здобувачів вищої освіти навчально-наукового інституту №1 НАВС (13 квітня 2017 року) Частина 1

Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку

Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (Київ, 30 листопада 2017 року)

Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців із права

Матеріали VІІ Міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 25 травня 2017 року)